مطربانه
دلتنگیها

دلتنگیهای آدمی را پایانی نیست .
فرقی هم نمی کند بهار باشد یا زمستان .
وقتی دلتنگی به سراغت می آید دیگر میل به گلگشت و تماشا هم پیدا نمی کنی .
دلتنگی دلیل هم نمی خواهد .یک وقت می بینی دلت تنگ ست و فقط همین !
شاید این ابیات از سلمان هراتی کمی بیان کند که چرا دلتنگی به سراغ انسان می آید :

دلم گرفته در این روزهادلم تنگ است

                                                     میان ما ورسیدن هزار فرسنگ است

مرا گشایش چندین دریچه کافی نیست

                                                    هزار عرصه برای پریدنم تنگ است

اسیر خاکم و پرواز سرنوشتم بود

                                                   فرو پریدن و در خاک بودنم ننگ است

چگونه سرکشد اینجا ترانه خودرا

                                                   دلی که باتپش عشق او هماهنگ است

هزار چشمه خورشید در دلم جوشید

                                                 چگونه راه بجوید که روبرو سنگ است

مرا به زاویه باغ عشق مهمان کن

                                                  دراین هزاره فقط عشق پاک و بیرنگ است

 


 
 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸٦ - مطرب