مطربانه
نيايش

این نیایش را یک دوست برایم ارسال کرده است . ماخذش را هم نمی دانم .اما هرچه هست بسیار زیباست  .

نیایش مشهور ، ماندنی و تاریخی فرانسیس آسیسی را تکرار کنید 

 

خدایا مرا وسیله ای برای صلح و آرامش قرار ده  

بگذار هر جا تنفر است ، بذر عشق بکارم  

هر جا آزردگی هست ببخشایم 

 

هر جا شک حاکم است ایمان 

 

هر جا یأس است ، امید

هر جا تاریکی هست ، روشنایی 

 

و

 هر جا غم جاری است

، شادی نثار کنم 

 

الهی توفیقم ده که بیش از طلب همدلی ، همدلی کنم 

بیش از آنکه مرا بفهمند ، دیگران را درك کنم

 

بیش از آنکه دوستم بدارند ، دوست بدارم 

. زیرا در عطا کردن است که می ستانیم 

 

در بخشیدن است که بخشیده می شویم

 و

 در مردن است که حیات ابدی می یابیم

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٦ - مطرب