مطربانه
باغ صابر

آقای صابر که به حق می توان دوستدار طبیعتش نامید باغی در جاغرق دارد که درش به روی همه کوهپیمایان و دوستداران طبیعت باز است . هیچ انتظاری از مراجعان ندارد جز آنکه طبیعت را دوست بدارند و آنرا آلوده نکنند .

عکسهایی از این محل زیبا گرفته ام که می توانید در

                                                   اینجا

ببینید .

امیدوارم اگر شما هم به باغ آقای صابر رفتید با آن باغ مثل خانه ی خودتان رفتار کنید.

آقای صابر می گفت ساخت این محل در طبیعت زیبای جاغرق کمتر از ساختن مسجد نیست و واقعا هم درست می گوید .

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸٦ - مطرب