مطربانه
ای کاش

 

 در وبگردی های روزانه که پر کننده ساعتهای تنهائی و خلوت من ست به متن زیر رسیدم .به نظر من که خیلی قشنگ آمد . من سراینده این متن را نمی شناسم در آن وبلاگ هم نامی از سراینده اش نبود .شاید این متن از نویسنده وبلاگ باشد .به هر حال هرچه هست به دل من نشست . عنوان مطلب را هم از همانجا قرض گرفته ام

 ای کاش درختی باشم

                            تا همه تنهایان

                                      از من پنجره ای کنند

                                                و تماشا کنند در من

                                                                 کاهش دلتنگیها یشان را.


 

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٦ - مطرب